Philza Plushies

Philza Plushies là Minecraft plushie đầu tiên thuộc loại này. Những người tạo ra sản phẩm này là những cựu nghệ sĩ Disney và họ sử dụng những vật liệu tốt nhất để tạo ra những món đồ chơi này. Ví dụ, len của họ không chứa Phthalate và không gây dị ứng. Philza Plushies là plushies dựa trên các nhân vật trong Minecraft, trò chơi nổi tiếng với đồ họa theo phong cách Lego khối vuông.